İSAHED Hakkında

Aile Sağlığı Çalışanları olarak biz, sağlık memuru, ebe, att ve hemşireler, aile hekimliği sistemi içinde bir çok sıkıntılar yaşamaktayız. Bu sıkıntıları çözebilmek için hep birlikte tek vücut olup, sorunlarımızın çözümü için gayret sarf etmeliyiz. Bu noktada örgütlenmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun bilincinde olan bizler oluşturulan mesleki örgütlerin, derneklerin, sendikaların daima yanında olduk.

Biliyoruz ki sorunlarımızı ancak bu şekilde aşabiliriz.

Son yıllarda İstanbul’umuzda bu konuda çalışmalar yürüten birçok dernek kurulmuştur. Sorunlarımıza çözüm getirebilmesi için gerekli olan güce üye desteği ile sahip olacağı bilincinde bu derneklere üye olduk, aldıkları kararlara, yönlendirmelere elimizden geldiğince uymaya çalıştık. Fakat üzülerek belirtmemiz gerek ki, mevcut derneklerimiz giderek pasifleşmiş, sorunların çözümü noktasında yetersiz kalmıştır.

Diğer illerdeki aile sağlığı çalışanı dernekleri, aile sağlığı federasyonları, hekim dernekleri, hekim federasyonları, tüm sendikalar ve diğer tüm sivil toplum örgütleri ile koordine olamamışlardır. Belirli sendikalar yada derneklere yaklaşma, diğerlerinden uzaklaşma yada ötekileştirme politikaları derneklerimizi asıl kuruluş amaçlarından uzaklaştırmıştır.

İşte bu nedenler yeni bir aile sağlığı çalışanları derneğinin kurulmasını gerekli kılmıştır.

Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak, gereken azim, özveri ve fedakarlığı göze alarak tüm aile sağlığı çalışanlarının ihtiyacı olan derneği kurmaya verdik.

İSAHED (Tüm Sağlık Memuru-Att-Hemşire Ebe Derneği) adıyla kurmakta olduğumuz derneğimiz, siz değerli meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sorunların aşılması noktasında ivedi çözümler getirebilmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda tüm sendika, federasyon, dernek ve sivil toplum örgütleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışırken, bakanlık ve müdürlük nezdinde yetkililer ile aktif iletişimde halinde olmayı hedeflemektedir.

Bu çalışmalarımızda meslektaşlarımızı da aktif bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü biz, biz olduğumuzda, bir olduğumuzda güçlüyüz. Bu düşünceyle İstanbul’daki diğer dernekleri de asla yok saymıyoruz. Onlarla da birlikte çalışabilmek, hatta çatımız altında görmek bizim için şayanı arzudur.

Siz değerli meslektaşlarımızla nice güzel ve başarılı çalışmalarda birlikte olabilmek dileğiyle.

İSAHED YÖNETİM KURULU

Menü