İş Bırakma Kararı

PAYLAŞ

İş Bırakma Kararı

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışma koşullarımız artık katlanılmaz hale gelmiştir. Zorunlu ihtiyaçlarımızı dahi karşılamaya yetmeyen maaşlarımız asgari ücretin altında kalırken, iş yükümüze her gün bir yenisi eklenip, katlanarak artmaktadır. Yıllardır verilmeyen özlük haklarımız, çalışma barışını bozacak uygulamalar, iş güvencemizin ortadan kalkmış olması, yıllardır süregelen mağduriyetlerimizin son bulması için her platformda mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

  • EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI OLAN, İNSANCA YAŞAMAMIZA YETECEK ÜCRET ARTIŞI İÇİN.
  • İŞ GÜVENCEMİZ İÇİN.
  • ETKİN BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İÇİN.
  • KAMU DIŞI SÖZLEŞMELİ MESLEKTAŞLARIMIZIN KADROYA GEÇİRİLMESİ İÇİN.
  • ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN.
  • MESLEK ONURUMUZU ZEDELEYEN TÜM UYGULAMALARIN SON BULMASI İÇİN.
  • 30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖDEME ve SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN.

İŞ BIRAKIYORUZ!

Haklı taleplerimiz yerine gelene kadar vazgeçmeyeceğiz.

İSAHED olarak Aile Hekimliği Çalışanlarını temsil eden STK’ların almış olduğu eylem kararlarını desteklediğimizi ve bu kapsamda 17-18 Şubat 2022‘de 2 gün,
sonuç alınamadığı taktirde 14-15-16 Mart 2022‘de 3 gün İş Bırakacağımızı tüm üyelerimize, meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz.

İSAHED YÖNETİM KURULU

DİĞER HABERLER

Menü