Mevzuat

SIRA NODOSYA ADIBAĞLANTI
01AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU
02AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ
03AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
04TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ
Menü